Expoziția ETERNA întoarcere

    Evenimentul nu are loc in aceasta perioada
  • Muzeul de Artă Contemporană
  • Expozitii temporare
Expoziția ETERNA întoarcere

Artist: Dumitru Radu
Durată: 2.08. – 30.09. 2019
Vernisaj: vineri, 2.08. 2019, ora 13.00
Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță


Suflet răscruce, Dumitru Radu este un sangvin melancolic – sau, dacă vreți, un coleric fantast, deopotrivă contemplativ și ziditor. Un meșter insuflat de ethosul tradiției dar și un artist profund implicat în contemporaneitate și în modernitatea târzie. Știe să lucreze cu lemnul dar totodată și cu distrugătorul acestuia, cu focul în care topește și modelează metalul. Lucrează deopotrivă cu compasul, echerul, dalta și mistria și citește umanitatea nu doar în termenii tradiției creștine, ci și ca pe o caravană de persoane care mânate de trompeta solului ceresc încearcă să meargă pe drumul sinuos al fericirii, al eternității. De multe ori în sculptura lui Dumitru Radu se întâlnește spirala sau roata ca o reflexie și o analogie la roata vieții care se cuprinde în cele două coordonate nașterea și moartea. În acest sens, călătoria întoarcerii în sine, poate motivul cel mai drag lui Dumitru Radu, trebuie citită ca un drum prin viață, coborâre în sine pentru ca mai apoi să existe o ascensiune celestă. Călătorie inițiatică, rătăcire și cale întru renaștere prin întoarcere la valoare, spirit și frumos.

Dumitru Radu etalează subtil existența omului în univers și căutarea acestuia în drumul său, în actul privirii, în actul trăirii. Evidenta sinceritate a artistului reprezintă implicit invitația adresată corpului și sufletului să zăbovească, să mediteze, să coboare și să se înalțe totodată de la prezentul teluric și până în misteriosul univers.

Când se repetă acest eveniment:
    Evenimentul nu se repetă în următoarele 6 luni

CALENDAR EVENIMENTE

Alte evenimente: