În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive din fondurile bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2016, în baza Legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:
În perioada 03.02.2016-03.03.2016, Municipiului Sibiu lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2016.
Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, în atenţia Serviciului Cultură, Sport şi Turism. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este de 03.03.2016 ora 15.30.
Sunt eligibili solicitanții organizați ca și club sportiv recunoscut în condițiile legii, cu sediul sau filiala pe raza Municipiului Sibiu, constituit ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ. Structura sportivă trebuie să fie înregistrată în Registrul sportiv, să aibă nr. de identificare și Certificat de identitate sportivă cu secțiile pe ramură de sport menționate, secții pentru care clubul sportiv are astfel recunoaștere și poate să organizeze activitățile pentru care solicită finanțare.
Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, fax 0269 208812, e-mail : agendasportiva@sibiu.ro, Serviciul de Cultură, Sport şi Turism
Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, e-mail : agendasportiva@sibiu.ro.

link GHIDUL privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general
link ANEXA nr. 1 - Cerere de finanţ GHID SPORT 2016
link ANEXA nr. 2 - Declaraţie de imparţialitate conform Legii 350/2005
link ANEXA nr. 3 - Declaraţie pe propria răspundere conform Ordin 130/2006
link ANEXA nr. 4 - Declaraţie de imparţialitate Comisie
link ANEXA nr. 5 - CONTRACT finanţarea Sport Cadru conform Ordin 130/2006
link ANEXA nr. 6 - Declaraţie de angajament notarială
link ANEXA nr. 7 - Declaraţie pe propria raspundere