Anunț de participare
Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.812, e-mail pms@sibiu.ro, site: www.sibiu.ro.

În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale din fondurile bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2016, în baza Legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:
În data de 03.03.2016, Municipiului Sibiu lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2016.
Propunerile de proiect pot fi depuse în perioada 03.03.2016 - 04.04.2016, la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, în atenţia Serviciului Cultură, Sport şi Turism. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 04.04.2016, ora 15.30.
Anunţul referitor la programul anual 2016 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr.19 din data de 29.01.2016, suma total alocată fiind de 500.000 lei.
Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de „Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general” aprobat prin HCL 3/2016. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro.
Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, fax 0269 208812, e-mail : contracte.agende@sibiu.ro, Serviciul Cultură, Sport şi Turism.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, e-mail : contracte.agende@sibiu.ro.

.

link GHID Agenda Comunitătii 2016
link ANEXA nr. 1 - Cerere de finantare Agenda Comunitătii 2016
link ANEXA nr. 2 - Declaratie de impartialitate cf L 350_2005
link ANEXA nr. 3 - Declaraţie de imparţialitate Comisie 2016
link ANEXA nr. 4 - Contract finantare Agenda Comunitătii 2016
link ANEXA nr. 5 - Declaratie de angajament, notarială 2016
link ANEXA nr. 6 - Declaratie pe propria raspundere